καταπεφνεῖν

καταπεφνεῖν
καταπεφνεῑν defect. aor.,
1 massacre κατὰ μὲν φίλα τέκν' ἔπεφνεν fr. 171.

Lexicon to Pindar. . 2010.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”